Liham ni Yolanda

Metaporista

devastated-tacloaban-city-typhoon-haiyan

Dear Pilipinas,

Ako si Yolanda. Oo ako ang bagyong pumatay sa libo ninyong mga kababayan. Pasensiya na.

Marami ang nagalit sa akin dahil sa naidulot kong lakas ng hangin at pagtaas ng tubig sa kalupaan. Maliban sa buhay ng mga tao, hindi ko pinalampas ang kanilang mga pag-aari at buhay. Ako rin ang magiging dahilan ng paglamig ng inyong pasko at bagong taon. Lamig na hindi lamang dulot ng hangin kundi pati ng ala-alang hindi naisamang inanod pabalik sa dagat.

Ako si Yolanda at pinili ko ang Pilipinas hindi dahil sa kayo ay malakas. Lalong hindi rin ako binayaran ng mga politikong magnanakaw para malihis ang inyong atensiyon sa kanila. Hindi totoong nagbayad sila sa Weather Manipulation Center at nagbayad ng milyong dolyar para manalasa ako sa inyong bansa. Pinili ko kayo sa isang dahilan. Dahilan na tiyak ay hindi pa ninyo mauunawaan sa ngayon.

Gusto kong ipakita sa inyo…

View original post 755 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s